facebook

Contac

Sotescrizion on-line a l'Union di Ladins de Fascia

Union di Ladins de Fascia
Strada Dolomites, 22 Sèn Jan
38039 Vich / Vigo di Fassa (TN)
tel. / fax +39 0462 764545

Piata Ladina del Trentino plataladina@ladinsdefascia.it
La Usc di Ladins de Fascia lausc@ladinsdefascia.it
Union di ladins de Fascia union@ladinsdefascia.it
Programes radio   radio@ladinsdefascia.it


Redazion

Redazionfascia@lausc.it
Responsabola de la redazion de Fascia del sfoi 
“La Usc di Ladins”
lucia@lausc.it
Responsabola programes radio e canzelistamonica@lausc.it
Canzelistes

cristina@lausc.it , valentina@lausc.it

Da chest an se pel se scriver ite o renovèr la sotescrizion a l'Union di Ladins de Fascia ence on-line.

L’adejion a l’Union di Ladins de Fascia vel esser dant da dut n segn de condivijion con i obietives de la sociazion e de sostegn a sia atività.
L cost del tesserament dal 2010 l’é de 15,00 euro per l capofamilia e de 5,00 euro per i familiares e i capofamilia i pel ence domanèr l'abonament al Grop Ladin da Moena e ciapèr l boletin “Nosha Jent" che vegn fora 4 outes a l'an.
L paament del bolin dèsc derit a ciapèr debant n liber (o CD o DVD) dat fora da l’Union di Ladins de Fascia, e a aer n rebas del 20% sun duta la publicazions de la sociazion e del 10% sun cheles de l’Istitut Cultural Ladin de Fascia.
L paament pel vegnir fat te la senta de l’Union di Ladins de Fascia a Sèn Jan (Vich), Strada de la Pieif 10, tel. 0462.764545, o fajan acreditèr l’import sul cont de la sociazion, a la Cassa Rurala Val de Fascia e Agordin, filiala de Vich, IBAN: IT60 K081 4035 7800 0000 2040 349.
Se l paament vegn fat tras banca ge vel scriver la causala, l’inom o i inomes di aderenc con sia direzions de posta e l’an o i egn per chi che vegn paà l tesserament (se pel semper paèr per l’an en cors e per l’an dant, e da de otober inant ence per l’an dò).

Se volede n saer de più scrivé ite i dac domané sot ite.

Sort domana
Nominatif
Telefon
E-mail
Messaje

Informativa su la privacy
Informativa ex art. 10 e 13 Lege 675/96: Ai sens e per i efec de l`art. 10 de la Lege del 31 dezember del 1996 n 675, l' Union di Ladins de Fascia che i dac person�i da Vo man� i vegnar� trat� sia su suporc magnetics che su papier al fin de sodesf�r Vosc besegnes. Titol�r del tratament segn� sora l�Union di Ladins de Fascia, con senta a � Vich de Fascia (TN). Clican sul tast Env�a, azetarede l tratament. Voscia desponibilit� facoltativa ma, en cajo de negazion, i Vosc dac no i n�� podar� esser man�. Aede l derit de ve oponer en dut o en p�rt al tratament, ejercitan i deric de cui a l�art. 13 L. 675/96. L�Union di Ladins de Fascia la garantesc che la informazions chi� contegnudes les restar� resserv�des.
Consens Slari�
L Client, leta l�informativa, l�autorisea l�Union di Ladins de Fascia e l consent a la doura di dac person�i comunich� al moment de l�iscrizion a la newsletter per ciap�r da p�r da p�rt de l�Union di Ladins de Fascia na newsletter periodica e de comunicazions de comerz con ite comunicazions de carater promozion�l e comerzi�l en relazion a prodoc e servijes de la medema.

Azete         No azete

Scrivete ite a noscia newsletter.

enscinuete descancelete
Privacy
ladinoitaliano

Union di Ladins de Fascia - Strada Dolomites, 22 - 38039 Vich/Vigo di Fassa (TN) - tel. / fax +39 0462 764545 - union@ladinsdefascia.it - Privacy